Zanimljivosti – Mramorna ploča

Mramorna ploča s prikazom nimfa otkrivena je tijekom arheoloških istraživanja 16. 11. 2006. u arheološkoj kampanji Antičkog odjela Arheološkog muzeja iz Zagreba. Tijekom 2006. izveden je opsežan iskop na području tzv. austro-ugarskog bunara koji je radovima otkriven na području rimskog kaptažnog bazena. Nalaz prikazuje tri nimfe tzv. najade izvorišne nimfe u polusjedećem položaju otkrivenog gornjeg dijela tijela, dok je donji dio prekriven dugom haljinom čiji nabori podsjećaju na površinu ljekovite topličke vode. Centralno mjesto pripada središnjoj nimfi koja je vertikalna os cijele kompozicije koja u lijevoj ruci drži stabljiku trstike, a u desnoj lovor vjenčić i oslanja se Na vrat urne oblikovan u obliku tri koncentrična kruga. Iz urne istječe voda. Sa lijeve strane prikaza nalazi se druga nimfa u polusjedećem položaju koja je svojim tijelom okrenuta prema promatraču. Lijevom rukom pridržava trstiku iznad koje se nalazi razigrani delfin, dok na desnoj ruci ima omotani dio tkanine haljine. I ova nimfa drži u ruci lovor vijenac i oslanja se urnu iz koje istječe ljekovita voda. Treća nimfa na prikazu promatraču je okrenula leđa s prikazom glave u profilu, sjedi na podmetnutoj nozi na pravilno oblikovanom jastuku, dok se desnom rukom oslanja kao i dvije prethodne na urnu. I ova nimfa lijevom rukom pridržava trstiku. Na glavi ove vidljiva je lijepo oblikovana frizura u kružnu punđu koja je pričvršćena na samom zatiljku. Na prednjem dijelu glave kao i kod druge dvije kosa je ukrašena trokutasto oblikovanim dijademama. Lijevu i desnu stranu prikaza nadopunjuju lijepo oblikovani tordirani frizevi koji se u gornjem dijelu spajaju s girlandom od lovorovog lista. Arheološki nalaz datiran je u period 2/3. stoljeće.